Shuudengo, Capsule Hotel de, Joushi ni Binetsu Utawaru Yoru – Episodio 2